Caries

Huller eller caries som det hedder i tandlægesprog, opstår som følge af syrepåvirkning fra de bakterier vi naturligt har i munden.
Det er derfor vigtigt at børste sine tænder grundigt så bakterierne fjernes fra tænderne.
Det er også vigtigt at benytte tandtråd imellem tænderne, så der ikke opstår caries mellem to tænder.
Er der kommet hul i en tand bores det dårlige tand væk og erstattes med en fyldning. De fleste fyldninger laves i dag i plast, men andre materialer kan også anvendes.