Priser

Priser
Priser fastsat af tandlægeforeningen
Frie priser

Prisen på en behandling kan varierer fra en person til en anden, afhængig af
den tid der benyttes og sværhedsgraden.
Vi laver gerne behandlingstilbud, men ikke pr. telefon.

Når behandlingen ellers er færdig, udskrives der regning i henhold til overenskomsten
med det offenlige sygesikring.

Priser

Betalingen kan være kontant eller med dankort.
Ved langvarige behandlinger betales aconto beløb undervejs.
Ved økonomisk store behandlinger kan der aftales afdragsordning.

Afbud
Det er meget vigtigt, at vi så hurtigt som muligt får besked vedrørende afbud.
Modtager vi det senere end 2 timer før aftalt behandling, ser vi os nødsaget
til at tage honorar for den tabte tid.

Udeblivelse
Udeblivelse er vi desværre nødt til at sende regning for, da der er store
omkostninger forbundet med at have en tom stol.